Blog

Blog projektu Můj život s kočkou. Rady a tipy jak se o kočky správně starat, ale také zábava a příběhy členů naší komunity.

Vakcinace koček

15 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ O VAKCINACI KOČEK

 

 1. Proč kočku očkovat?

Všechna zvířata trpí svými nemocemi a kočka není výjimkou. Chceme-li mít doma zdravé zvíře, je nutná především prevence. Tak výrazně snížíme riziko infekcí, které ohrožují nejen kočku, ale i majitele.

 

 1. Kterými infekčními onemocněními může kočka trpět?

Kočka je náchylná k poměrně značnému počtu různých infekcí. Jsou to především kočičí leukémie – FeLV (nekontrolované bujení bílých krvinek), kočičí AIDS (FIV), rýma koček, chlamydióza, panleukopénie, neboli úbytek všech bílých krvinek (tzv. mor koček), kočičí infekční peritonitida (FIP), neboli zánět pobřišnice, a vzteklina.

 

 1. Co tato onemocnění způsobuje?

V naprosté většině jde o viry.

 

 1. Proti kterým onemocněním lze kočku naočkovat?

V současné době jsou k dispozici očkovací látky proti leukémii, rýmě, chlamydióze, panleukopéni, FIP a vzteklině. Dosud neexistuje vakcína proti FIV (kočičímu AIDS).

 

 1. Jaká jsou rizika pro zdraví majitele, pokud jeho kočka není očkovaná?

Zásadním rizikem je vzteklina, která je přenosná ze zvířete na člověka. Při rozvoji klinických příznaků končí v naprosté většině případů smrtí zvířete anebo člověka.

 

 1. Jaká jsou rizika pro zdraví neočkované kočky?

Především pro kočky toulavé nebo se volně pohybující venku, kdy je přenos z kočky nebo jiného zvířete na kočku velmi pravděpodobný. Většina infekčních onemocnění se přenáší prostým kontaktem pomocí slin, výměšků, výtoků z očí a nosu, močí, trusem, kousnutím nebo škrábnutím. Potyčkami kocourů se prostřednictvím četných škrábnutí a kousnutí přenáší především FIV a vzteklina.

 

 1. Jak se zmíněná infekční onemocnění projevují?

 • Obecně lze říci, že FeLV, FIV a panleukopénie výrazně snižují imunitu zvířete, čili schopnost organismu se bránit proti infekcím. Kočka je potom mnohem náchylnější k různým nemocem, jako jsou záněty plic, střev, jater, močového měchýře, sliznic nosu, očí apod. Majitel pak přichází do ordinace s kočkou, která má průjem, zvrací anebo kašle, frká a teče jí z očí. Prvotní příčinou tohoto stavu však není onemocnění, se kterým majitel přichází k veterináři, ale právě ono snížení obranyschopnosti organismu zapříčiněné některou ze jmenovaných infekcí.
 • Rýma koček a chlamydióza se projevuje výtokem z očí a nosu, frkáním a kašláním. Připomíná průběh naší chřipky.
 • Kočičí infekční peritonitida (FIP) je zákeřné onemocnění koček hlavně ve věku mezi 6. až 12. měsícem života. Vytváří se tekutina v břišní anebo hrudní dutině, kočka chřadne, špatně dýchá a brzy umírá. U starších koček nemusí být příznaky tak výrazné, ale onemocnění v každém případě končí smrtí.
 • Vzteklina se projevuje změnami v chování, bázlivostí či agresivitou, apatií a později křečemi a smrtí zvířete.
 1. Jsou uvedená onemocnění léčitelná?

Kromě rýmy koček a chlamydiózy jsou všechna tato onemocnění nevyléčitelná a při zahájení léčby jde vždy pouze o snahu prodloužit kočce život. Při podezření na vzteklinu je nutné nechat kočku uspat.

 

 1. Chci si pořídit kotě. Kdy je možné začít první očkování?

Obecně se začíná s první vakcinací již v 8 týdnech věku kotěte, druhé očkování se potom opakuje ve věku 12 týdnů a potom každoročně pouze jedenkrát. Majitel si může vybrat, proti kterým onemocněním chce nechat svojí kočku očkovat a podle toho se i modifikuje očkovací schéma.

 

 1. Je možné očkovat i starší kočky?

Ano. Je to možné, a to podle stejného schématu jako koťata, tzn. dvakrát v průběhu jednoho měsíce a potom každoroční přeočkování pouze jednou injekcí.

 

 1. Proč je nutné očkování každý rok opakovat?

Účinnost očkování postupně během roku klesá a výrobce očkovacích látek garantuje účinnost 1 rok. Proto je doporučitelné očkování každoročně opakovat.

 

 1. Jakým způsobem provádí veterinář očkování?

Většinou vpichem očkovací látky pod kůži.

 

 1. Je možné očkovat kočku, která je nemocná?

Ne. Vpíchnutí očkovací látky (oslabených nebo mrtvých virů) do organismu kočky je zásahem, který vyžaduje, aby bylo zvíře zcela zdravé a bylo schopno vytvořit vysokou hladinu protilátek v krvi.

 

 1. Můžu nechat očkovat gravidní kočku?

Některé očkovací látky nelze u koček v graviditě použít. Proto je užitečné se nejdříve poradit se svým veterinářem.

 

 1. Není lepší nechat očkovat kočku na každou nemoc zvlášť monovalentními, jednoduchými vakcínami?

Výrobci očkovacích látek jednoznačně garantují, že polyvalentní očkovací látky, tj. ty, kterými se jednou injekcí očkuje proti více nemocem, jsou stejně účinné jako jednoduché a pro zdravý organismus nepředstavují větší zatížení.

Zdroj: MVDr. Martin Grym

JAK TO VYPADÁ V OČKOVACÍM PRŮKAZU?

U kočičky se můžete setkat nejčastěji s těmito nápisy na vakcinačních nálepkách:

Název vakcíny:

Nobivac, Purevax, Primucell, Rabisin, Quadricat,…

 

Označení nemocí:

RCPChFeLV, RCPCh, RCP, FIP, R, Rabies, Rabisin, B,…

 

Co jednotlivá písmenka znamenají:

R (H) = rhinotracheitida (herpesvirus)

C = kaliciviróza

P = panleukopenie

Ch = chlamydióza

FeLV = kočičí leukémie

= vzteklina (rabies)

FIP = infekční peritonitida koček

B = borelióza

 

 

Co znamenají jejich kombinace:

U koček žijících venku se nejčastěji očkuje tzv. pětikombinace infekčních nemocí, tzn.

RCPChFeLV

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – RCPChFeLV

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

U kočiček žijících v bytě se může očkovat pouze čtyřkombinace

RCPCh

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – RCPCh

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Jako základ se očkuje kombinace 3 nemocí

RCP

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – RCP

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Je možná i kombinace základních infekčních nemocí se vzteklinou

R(H)CPR

– v očkovacím průkazu budou obvykle 3 nálepky R(H)+C, P a R

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Mimo základních kombinací je možné očkování ještě proti infekční peritonitidě

FIP

– v očkovacím průkazu bude obvykle nalepena 1 nálepka – FIP

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

 

Očkování proti vzteklině

R

– v očkovacím průkazu bude 1 nálepka R, Rabies, Rabisin (obvykle na stránce určené jen pro označení očkování proti vzteklině)

– přeočkování se provádí pravidelně po 1 roce (pokud je vzteklina očkována v rámci jakékoliv kombinace), příp. po 3 letech (jen někteří výrobci – samostatná vakcína proti vzteklině)

 

Očkování proti borelióze

B

– v očkovacím průkazu bude 1 nálepka B,…

– přeočkování se provádí po 1.očkování za 3 týdny, poté pravidelně po 1 roce

Zdroj: Veterina Průhonice

 


Druhy narkózy

 

Asi každý chovatel kočky se setkal s tím, že jeho miláček musel absolvovat narkózu. Ať už to bylo kvůli kastraci, čištění zubů nebo z nějakého jiného důvodu.

Existují různé druhy narkózy podle způsobu aplikace, které vám může váš veterinář nabídnout. Volba typu narkózy je především v rukou veterinárního lékaře, který se rozhodne podle konkrétního pacienta a také podle vybavení své ordinace.

Perorální

tablety, pasty, roztoky. V těchto případech se většinou jedná o sedativa.

Injekční

při tomto typu narkózy jsou všechny látky podávány injekčně a to do svalu, podkoží nebo přímo do krevního řečiště. „Anestetika se po proniknutí do svalu začnou postupně vstřebávat do krevního řečiště, kolovat v organismu a působit na nervový systém zvířete. Při průchodu játry jsou odbourávána a vylučována z těla přes ledviny močí nebo odchází se žlučí do tenkého střeva a vylučují se trusem. Jakmile játra zpracují určité množství anestetika, jeho hladinu kolující v krvi klesne a zvíře se začne probouzet.“1). „I zde se dá měnit hloubka narkózy podle typu použitých léků jejich kombinací a přidáváním. Chce to značnou zkušenost a cit anesteziologa, protože zohledňuje výběr léků, jejich kombinaci a množství s ohledem na zdravotní stav zvířete, vzhledem k potřebám samotného zákroku v souvislosti s jeho bolestivostí, délkou atd.“2). Každé zvíře reaguje na stejnou dávku anestetika odlišně a je proto nezbytné přesně zvolit dávku, která bude vyhovovat potřebám pacienta. Po skončení zákroku se zvíře nechává tzv. dospat, přičemž délka takového dospání se liší u každého zvířete.

Inhalační

u tohoto typu narkózy je hlavní anestetikum zvířetem vdechováno. Nejprve je pacientovi injekčně (do svalu, do žíly) podána látka, která zvíře uspí, a následně je pacientovi zavedena „dýchací trubička“. „Anestetikum je vdechováno, rychle nastupuje účinek, délka a hloubka anestezie je dobře řiditelná. Probouzení je většinou rychlé a plynulé, bez excitací. Součástí přístroje mohou být i zařízení monitorující základní životní funkce pacienta.“3). K anestetiku se přidává kyslík a někdy i oxid dusný, který snižuje spotřebu inhalačního anestetika. „Směs plynů se při nádechu dostává do plic, tam přestoupí do krve a může ovlivňovat vědomí zvířete. Při opětovném průtoku krve plícemi anestetikum přestoupí do plicního sklípku a je vydechnuto. Tak dochází k minimální zátěži jater a ledvin. Nastavením odpařovače můžeme řídit, kolik plynu zvíře vdechuje a tím i hloubku anestézie. Několik minut před koncem chirurgického zákroku vypneme přívod anestetika a oxidu dusného (rajského plynu), pacient vdechuje čistý kyslík a vydechuje zbytek směsi anestetických plynů. Znamená to, že se zvíře probouzí k vědomí bezprostředně po ukončení zákroku.“1).

Při volbě anestezie je důležité přihlédnout nejen ke zdravotnímu stavu zvířete, ale také k délce zákroku. Orientačním časovým rozhraním pro volbu druhu anestézie je 30 minut. „Jestliže předpokládáme operaci delší než 30 min., nebo si nejsme jisti délkou zákroku, je vhodné zvolit inhalační anestézii, kterou můžeme snáze řídit. Při předpokládaných poruchách ledvin nebo jater existuje potencionální nebezpečí hromadění anestetika v organismu, jeho pomalého odbourávání a je vhodnější opět inhalační anestézie. … Při zákroku do 30 min. na mladém zdravém jedinci by měla být dostačující a plně bezpečná injekční anestézie ať už intramuskulární nebo intravenózní.“1).

 

Narkóza by měla být pro Vašeho mazlíčka co nejšetrnější a co nejméně zatěžující, ale zároveň by měla být dostatečně účinná, aby ho ochránila před bolestí a stresem, a umožnila zákrok provést s největším komfortem pro zvíře.

 

Nebojte se proto svého veterináře zeptat na způsoby anestézie a na všechny výhody a nevýhody, které daný způsob přináší.

 

1) https://www.animalclinic.cz/news/soubor_77.pdf

2) http://www.veterinanebusice.cz/poradna?id=3081&action=detail&oid=2385159&nid=9990

3) http://www.klinikaanima.cz/2016/11/25/nebojte-se-narkozy/

 


Časné kastrace 2.

K jednotlivým připomínkám, které uvedli odpůrci časných kastrací:

Vzrůst

V jednotlivých skupinách nebyly mezi kočkami a kocoury žádné rozdíly v příjmu potravy, nebyly pozorovány žádné rozdíly ve vývoji stavby těla, ačkoli kocouři očekávaně rostli rychleji ve všech skupinách. Ve skupinách 1 a 2 byla u obou pohlaví pozorována větší délka dlouhých kostí. To bylo pravděpodobně způsobeno tím, že došlo ze zpomalení uzavírání růstových destiček kostí. To by vysvětlovalo, proč jsou jedinci, kteří byli kastrováni jako koťata, často větší než zvířata kastrovaná později. Výše uvedené platí zejména pro kocoury.

Chování

Kastrovaná zvířata byla stejně aktivní jako stejně stará nekastrovaná zvířata.

Vývoj močových cest a pohlavních znaků

Pozorování vývoje močových cest u jednotlivých pohlaví neukázalo žádné rozdíly mezi těmito třemi skupinami. Vědci měřili průměr močové trubice pouze u koťat – kocourů a nezjistili žádné rozdíly mezi skupinami. Obavy, že raná kastrace by mohla způsobit menší průměr močových cest, což by vedlo ke zvýšenému výskytu cystitidy a s tím spojených problémů, se nepotvrdily.

Hlavní rozdíly v jednotlivých skupinách se objevily při porovnávání sekundárních pohlavních znaků. U kocourů byly zjištěny rozdíly ve vývoji penisu a jeho předkožky (kůže pokrývající penis) Háčky, které jsou umístěny na penisu kocoura, ve skupině 1 skoro chyběly, kocouři ze skupiny 2 měli tyto háčky na penisu již o něco větší, a normálně se háčky vyvinuly u kocourů ve skupině 3. Při vyšetření koček bylo zjištěno, že vagina byla ve skupinách 1 a 2 více „kotěcí“, standartní byla vagina u koček ze skupiny 3. Žádný z těchto rozdílů ale neměl vliv na možnost tato koťata vyšetřovat. Obavy, že by vývoj močových cest mohl být zastaven nebo poškozen časnými kastracemi, se tak nepotvrdily.

 

Závěr

Dosavadní výsledky této studie naznačují, že rozdíly mezi kočkami sterilizovanými v 7 týdnech a 7 měsících jsou zanedbatelné. Rozdíly pozorované u zvířat ve skupinách 1 a 2 a zvířat ve skupině 3, jsou sice v některých případech statisticky významné, ale nejsou to rozdíly, které by mohly negativně ovlivnit zdraví zvířete. Konečné výsledky budou záviset na analýze dlouhodobého sledování, ale ukazuje se, že včasná kastrace není škodlivá pro celkové zdraví zvířete. Z hlediska ochrany a zejména v souvislosti s problémem přebytečných štěňat a koťat jsou tyto výsledky povzbudivé.

Praxe v útulcích a mezi chovateli v USA

Jestliže všechna zvířata z útulků budou před adopcí vykastrována, mělo by dojít k odpovídajícímu poklesu počtu zvířat usmrcených každý rok. Předběžné výsledky z města Alachua County, které je poblíž floridské univerzity v Gainesville, podporují tuto teorii.

Alachua County Animal Control spolupracuje s vědci na univerzitě a od počátku devadesátých let má zavedena pravidla časných kastrací. Žádné zvíře neopustí útulek bez kastrace. V roce 1987 bylo v této oblasti utraceno 1250 koček a psů za měsíc. Od zavedení povinnosti časných kastrací došlo k poklesu počtu usmrcených zvířat na 940 za měsíc v roce 1992, a od té doby nedošlo k žádnému zvýšení počtu usmrcených zvířat.

V uplynulých letech byla potvrzena bezpečnost a především účinnost časných kastrací. Byla schválena forma časný kastrací jako možné řešení vedoucí ke snižování nadměrné populace zvířat a proti jejich zbytečnému utrácení. V červenci 1993 byla na výroční schůzi American Veterinary Medical Association (AVMA) podpořena koncepce raných kastrací, kterou připravila právě AVMA. Veterináři z Kliniky v Bostnu Angell Memorial Medical Center, kteří dlouhodobě bojují proti týrání zvířat, podporují pozorování a výzkum Dr. Bloomberga.

Jiné organizace zapojené do programů raných kastrací:

 •  Denver Dumb Friends League v Coloradu,
 • Miami Humane Society a Alachua County Animal Control na Floridě,
 • Humánní společnost Austin a Travis County v Texasu,
 • Chicago Animal Control v Illinois,
 • King County Animal Kontrola ve státě Washington,
 • Vancouver SPCA v Britské Kolumbii,
 • Collie Rescue Metro Atlanta,
 • Gruzínská aliance záchranářů čistokrevných psů,
 • The Haven (záchrana psů) a Útočiště Psí řeky v Douglasvillu patří mezi organizace v Gruzii, které provádějí časné kastrace nejen psů a koček, ale i exotických zvířat.

Sdružení Cat Fanciers ‚Association (CFA) změnilo svá výstavní pravidla, aby umožnilo soutěžit i kastrovaným koťatům. Mnoho chovatelů čistokrevných koček spolupracuje se svými veterináři, aby dávali přednost kastrovaným koťatům při umisťování do nových domovů. Noví majitelé zvířat naznačují, že získání již vykastrovaného zvířete snižuje obavy a náklady na plánovanou operaci, což jim umožňuje uvolnit se a užívat si svého nového společníka. Stejně jako v případě pracovníků útulků mohou být chovatelé klidní díky vědomí, že kočička, kterou dnes umístí, nebude zítra přispívat k přebytku zvířecí populace.

Zdroj: www.winnfelinefoundation.org

Are fears of negative side effects of early neutering warranted? Background and medical issues including a summary of an ongoing Winn Foundation funded project to evaluate the long term effects of early altering.

Developmental and Behavioral Effects of Prepubertal Gonadectomy. Mark S. Bloomberg, DVM, MS; W.P. Stubbs, DVM; D.F. Senior, BVSc; Thomas J. Lane, BS, DVM; University of Florida at Gainesville. Funded by the Winn Feline Foundation, February 1991. Continuation funded February 1992.

A progress report on a study funded by The Winn Feline Foundation

Summary prepared by Diana Cruden, Ph.D.

předchozí díl


Časné kastrace

 

Je strach z časných kastrací koček opravdu na místě?

Provádění časných kastrací a sterilizací (dříve než zvíře pohlavně dospěje) není žádnou novinkou. Na počátku 19. století byly časné kastrace zcela běžné a teprve později vyvstaly otázky ohledně jejich možných negativních účinků. Dnes mnoho veterinárních odborníků potvrzuje, že nebyl k dispozici dostatek vědeckých informací o nejvhodnějším věku ke kastraci koček. Donedávna chyběly výzkumem podložené údaje, které by podporovaly, nebo popíraly myšlenku, že kastrování zvířat ve věku nižším než pět až osm měsíců je škodlivé. Ve skutečnosti není podloženo, že by právě tento věk byl tím nejvhodnějším pro kastrace. Řada veterinářů již několik let praktikuje časné kastrace, protože nelze přesně určit věk, kdy štěňata a koťata dosáhnou sexuální zralosti. Tito veterináři vykonávají časné kastrace s přesvědčením, že je to nejen přijatelné, ale v mnoha případech dokonce žádoucí.

Důvody pro časné kastrace se objevily ještě předtím, než do obecného povědomí pronikly obavy z rozrůstající se populace nežádoucích domácích mazlíčků. Sterilizované samičky jsou chráněny před rakovinou mléčných žláz a infekcemi močového ústrojí a u samců kastrace snižuje riziko rakoviny varlat, zvětšení prostaty a souvisejících infekcí. Kastrovaní jedinci jsou méně agresivní a více projevují lásku a náklonnost než nekastrovaná zvířata. Zároveň nejsou kastráti motivováni touhou po reprodukci a je tedy méně pravděpodobné, že se budou toulat a rvát. Z pohledu vlastníka domácích mazlíčků je kastrované zvíře mnohem lepší společník.

Kontrolní studie krátkodobých a dlouhodobých účinků časných kastrací donedávna mezi odborníky chyběly. Přesto se vyskytly studie několika univerzit, např. M.A. Herron of Texas A&M vydala v roce 1972 zprávu, podle které kastrace před pohlavní zralostí měly poměrně malý vliv na průměr močové trubice kocourů.

Proběhly studie v:

 • Angel Memorial Hospital v Bostonu,
 • College of Veterinary Medicine na Univerzitě v Minnesotě a
 • Small Animal Clinical Sciences na Univezitě na Floridě.  

Floridský projekt začal v roce 1991 a skončil v roce 1992, byl financován Winn Feline Foundation ve spolupráci s American Veterinary Medical Association (AVMA). V této studii byl učiněn pokus omezit vlivy prostředí a genetických odlišností, a proto byla koťata chována speciálně pro tento projekt a ta byla následně rozdělena do tří skupin. Koťata byla umístěna v karanténních zařízeních, protože prenatální a postnatální výživa, jakož i další faktory, mohou ovlivnit velikosti, hmotnost a celkové zdraví koťat.

 

 

Do studie Winn Feline Foundation bylo zařazeno celkem 31 domácích krátkosrstých koťat ze sedmi vrhů narozených v areálu Gainesville. Tato koťata byla rozdělena do tří skupin:

 • Skupina 1 (11 koťat) byla kastrována nebo sterilizována v 7 týdnech.
 • Skupina 2 (11 koťat) byla kastrována nebo sterilizována v 7 měsících.
 • Skupina 3 (kontrolní skupina 9 koťat) byla kastrována ve 12 měsících, tedy až po dokončení první fáze studie.

Výzkumníci uváděli, že chirurgické postupy u koťat z 1. skupiny jsou jednoduché a nekomplikované a že koťata se zotavují podstatně rychleji než koťata z 2. a 3. skupiny. Dr. Bloomberg uvádí, že ačkoliv je dostupných velmi málo podkladů, které se týkají anestezie mláďat, v humánní medicíně je dítě obecně považováno za velmi dobrého kandidáta na chirurgický zákrok, a není důvod, proč by to nemělo platit i pro psy a kočky.

 

Odpůrci raných kastrací tvrdí, že existuje několik negativních účinků raných kastrací, např.:

 • kastrovaná zvířata jsou méně aktivní a náchylnější k obezitě než nekastrovaná,
 • kastrovaná zvířata nedosahují normálního vzrůstu,
 • časná kastrace u kocourů ovlivňuje vývoj močového traktu a povede ke zvýšenému výskytu cystitidy nebo močové obstrukce,
 • vliv na chování, spotřebu krmení, stravovací návyky apod.
 •  Ve světle těchto tvrzení se vědci zaměřili v jednotlivých skupinách koťat na hmotnost a složení těla (tj. procento tělesného tuku), délku kostí a s tím spojený věk, ve kterém se zastaví růst dlouhých kostí, chování, spotřebu krmení, vývoj močových cest, vývoj sekundárních pohlavních znaků a stupně sexuální zralosti.

Výsledky porovnání hmotnosti ukázaly některé rozdíly mezi těmito třemi skupinami. Kocouři vážili stále víc než kočky, což bylo stejné pro všechny skupiny. Studie o složení těla a množství tělesného tuku ukázala, že skupina 1 (sterilizovaná v 7 týdnech) a skupina 2 (sterilizovaná v 7 měsících) byla v tomto identická, tzn. množství tělesného tuku bylo vyšší než u zvířat ve skupině 3 (vykastrovaná po 12 měsících). Kocouři ve skupině 3 vykazovali již ve 12 měsících dospělé pohlavní znaky, měli nižší hmotnost a byly zjištěny určité rozdíly ve vývoji kostí.

Dále bylo zjištěno, že v průběhu výzkumu přestaly být patrné rozdíly v hmotnosti jedinců z jednotlivých skupin.

Všechny kočky a kocouři z tohoto projektu byli umístěni ve vybraných domácnostech, kde jsou mnohem aktivnější než v zařízeních univerzity. V květnu 1994 měla být provedena kontrola po třech letech.

pokračování – díl II

 

 


Nemoce koček

FeLV („kočičí leukemie“)

Feline Leukemia Virus

Smrtelná neléčitelná nemoc přenosná krví, slinami, pohlavním stykem, ale i močí a trusem, nakažená kočka je nosičem viru v krvi klidně i několik let a nemusí se u ní projevovat žádné příznaky.

DIAGNOSTIKA: Spolehlivě otestovat lze pouze jednoduchými testy z krve, není možné jí rozpoznat pohledem ani při běžné prohlídce veterinářem.

OČKOVÁNÍ: Očkování existuje, ale není 100 %. Nevýhodou vakcinace je poněkud větší riziko vzniku postvakcinačních sarkomů, a proto není vakcinace vhodná pro každou kočku.

PŘÍZNAKY: V konečné fázi se nemoc projevuje skleslostí, nechutenstvím, hubnutím, opakovanými infekcemi horních i dolních cest dýchacích, záněty střev, močových cest, dásní nebo kůže a dalším.

Kočka, která je pozitivní na FeLV, by měla být kastrovaná a držena pouze v bytě, kde jí bude poskytnuta co nejlepší péčí a kvalitní výživa, nejlépe odděleně od koček, které jsou negativních, případně může být pohromadě s dalšími pozitivními kočkami.

FIV („kočičí AIDS“)

Feline Immunodeficiency Virus

Smrtelná neléčitelná nemoc přenosná krví, slinami, pohlavním stykem, ale i močí a trusem, nakažená kočka je nosičem viru v krvi klidně i několik let a nemusí se u ní projevovat žádné příznaky.

DIAGNOSTIKA: Spolehlivě otestovat lze pouze jednoduchými testy z krve, není možné jí rozpoznat pohledem ani při běžné prohlídce veterinářem.

OČKOVÁNÍ: V ČR aktuálně není vakcína k dispozici.

PŘÍZNAKY: V konečné fázi se nemoc projevuje nechutenstvím, hubnutím, zvýšenou teplotu, časté jsou těžké záněty dásní. V konečném stádiu nastává úplné selhání imunity.

Kočka, která je pozitivní na FIV, by měla být kastrovaná a držena pouze v bytě, kde jí bude poskytnuta co nejlepší péčí a kvalitní výživa, nejlépe odděleně od koček, které jsou negativních, případně může být pohromadě s dalšími pozitivními kočkami.

FIP („Infekční peritonitida koček“)

Feline Infectious Perinotinis

Smrtelná neléčitelná nemoc způsobená mutací koronavirů, které má ve střevech cca 80-90% koček. Koronaviry se mohou přenášet i na předmětech a oděvech. Mutace proběhne zhruba u 20 % koček nejčastěji mezi prvním a třetím rokem a spouštěčem bývá často stres nebo nemoc. Samotný zmutovaný virus přenosný není.

DIAGNOSTIKA: Spolehlivě otestovat lze pouze přítomnost koronavirů v těle, jejich mutaci předpovědět nelze. I po mutaci je velmi těžké spolehlivě určit, že se jedná o FIP.

OČKOVÁNÍ: Vakcína proti FIP neexistuje.

PŘÍZNAKY: Nemoc má dvě podoby:

Suchá FIP – Únava, stupňující se nechutenství a střídavá horečka, která nereaguje na léčbu antibiotiky, je vůbec nejčastějším příznakem FIP. Bohužel ale zcela nespecifickým, protože takto se může projevovat velká spousta dalších nemocí.

Vlhká FIP – Tato forma má velmi podobné nespecifické příznaky, které jsou doprovázeny nafouklým bříškem, které je naplněné čirou až žlutou tekutinou. Teprve při rozboru této tekutiny můžeme spolehlivě určit, že se jedná o FIP.

Pro FIP je obecně v krevním obraze typická chudokrevnost, velké množství bílých krvinek neutrofilů, málo lymfocytů a obrovské množství globulinů.

Žádná z těchto nemocí není přenosná na jiný živočišný druh.


Ohlédnutí za Hithitem a plány na tento rok

Milí kočkomilové a přátelé,

rádi bychom vám všem ještě jednou co nejsrdečněji poděkovali za podporu našeho projektu. Nesmírně si toho vážíme.

Současně bychom se rádi vyjádřili ke spekulacím, které se nyní objevily v různých facebookových skupinách a které zpochybňují důvěryhodnost našeho projektu. Často opakovanou výtku, že jsme z peněz vybraných na Hithitu ještě neposlali ani korunu konkrétním útulkům, musíme uvést na pravou míru. Projekt Můj život s kočkou 2018 nikdy nebyl a není určen na pouhý sběr peněz pro útulky. To jsme jasně avizovali již během kampaně na Hithitu.

Co je to projekt Můj život s kočkou 2018?

Na co budou použity peníze z kampaně na Hithitu a z dalších zdrojů?

 1. Tvorba kočičí mapy

  Ve spolupráci s městy a obcemi vytvoříme aktuální kastrační mapu. Na té se lidé dozví, která města a obce přispívají na kastrace koček, jakými částkami a za jakých podmínek. S těmi obcemi, které ještě kastrační programy nemají, budeme jednat. Na mapě už se intenzivně pracuje – sbíráme data. Ta nám časem poslouží i při pokusu o změnu legislativy. Technické řešení zajištěno máme, první výsledky bychom vám měli být schopni ukázat ještě v této půlce roku. Kastrační mapu postupně doplní i další vrstvy – jednáme s dalšími organizacemi, které s námi chtějí spolupracovat například na mapě útulků či dalších užitečných věcí.

 2. Pojízdná veterinární ordinace

  Jde o projekt, na kterém budeme pracovat několik let. Spolupracujeme na něm s Pavlínou Šmucerovou z Nekupuj. Adoptuj! Společně chystáme pilotní projekt, který bychom chtěli vyhodnotit na konci tohoto roku. V rámci pilotního projektu si vyzkoušíme kastrace v terénu – vždy opět ve spolupráci s místním úřadem, tiskem a občany. Zjistíme, jaký je o kastrace v odlehlých částech republiky zájem a průběžně budeme šířit osvětu. Zatím můžeme prozradit, že první kastrační víkend se plánuje na Teplicku.

 3. Osvěta

  Jde o osvětu, která míří na masy, nikoliv pouze na kočkaře. S tou už jsme začali. „Nosičem“ našich myšlenek, které chceme šířit mezi lidmi, je osvětový kalendář Můj život s kočkou 2018, pro který zapózovalo třináct slavných mužů Česka. Kalendář, díky kterému jsme se dostali na přední stránky celostátních titulů a díky kterému se chystáme v polovině ledna i do České televize, má šířit řadu důležitých myšlenek. Ty se týkají nejenom kastrací, ale také zdraví, krmivářství, welfare a ochrany koček obecně.

 4. Podpora vybraných útulků

  V rámci osvětové kampaně, kterou chceme šířit pomocí článků v celostátních titulech a pomocí sociálních sítí, chceme podpořit a vyzdvihnout vybrané a prověřené útulky, jako například Devět životů, který je jedním z parnerů našeho charitativního kalendáře a se kterým chceme spojit naše síly v přípravném projektu pojízdné veterinární ošetřovny. Tím jim chceme pomoci získat nové přívržence a přispěvatele. S osvětovou kampaní už jsme začali a jeden z vybraných útulků se díky našim aktivitám dostal na přední strany několika celostátních titulů (například titulní stranu Práva či do iDnes.cz a Deníku). Protože se ale tento útulek od našich aktivit nakonec odklání, rádi bychom vás touto cestou ještě jednou poprosili, jestli byste nám dali znovu písemně vědět, jestli máte o spolupráci se spolkem Můj život s kočkou stále zájem. Jde především o tyto organizace: Kočičí naděje, Kočičí útulek Alfonz Úmonín, Azyl pro opuštěné kočky „Lucky“, Brněnský Max – domov pro kočky, Cat World, Depozitum Bastet v Rokytnici nad Jizerou, Destiny Paws CZ, Depozitum Flíček, Fousky, Depozitum chlup – nechlup, Ronovské depozitum, Kočičí štěstí, Kočka v srdci – pomoc zvířatům, především kočkám, Občianske združenie Mačky, Opuštěné kočičí tlapky, Srdcem pro kočky nebo Šonovské depozitum.

Vybrané partnerské spolky a útulky, které se s námi rozhodnou i nadále spolupracovat, budeme i nadále podporovat, a to touto formou:

 • Zapojíme je do plánované mediální kampaně.
 • Budeme i nadále šířit jejich dobré jméno na sociálních sítích a aktivně podporovat jejich aktivity v naší facebookové skupině i v médiích (budeme například spolupořádat a poutat jejich sbírky či aukce, na vlastní náklady vyrábět letáčky a upoutávky na jejich akce, promovat jejich aktivity v médiích).
 • Umožníme jim prodávat vlastní výrobky na všech setkáních Mého života s kočkou (například na Kočičím pikniku, Vánočním večírku apod.)
 • Stejně jako v minulosti jim po dohodě můžeme poskytnout finanční dar, který vzejde z prodeje propagačních materiálů Mého života s kočkou.

Financování projektu

Projekt Můj život s kočkou 2018 bude probíhat po celý tento kalendářní rok. O tom, kam peníze plynou, budeme všechny přispěvatele i další zájemce informovat v průběhu celého roku. Nyní jsme teprve v prvním lednovém týdnu, tedy ve fázi, kdy vybíráme nejlevnější dodavatele a spolupracovníky. Jednáme také s dalšími donátory, protože projekt pojízdné veterinární ordinace samozřejmě vysoce překročí částku vybranou v rámci Hithitu. Prosíme vás tedy o trpělivost. Každý další dotaz samozřejmě zodpovíme.

Zvláštní vyjádření k nedorozumění, které se stalo předmětem spekulací v několika kočičích skupinách

Omlouváme se všem spolkům a útulkům, které jsme v dobré víře podpořili na našem webu zveřejněním odkazu na jejich organizaci a připojením jejich loga a kteří s touto podporou nesouhlasí. Rozhodně jsme neměli v úmyslu těmto útulkům jakkoliv ublížit, naopak. Chtěli jsme je všem lidem, kteří nepatří mezi kočkaře a kteří zabloudí na náš web díky mediální kampani či Hithitu, doporučit jako ty prověřené a kvalitní. Prosím, dejte nám tedy vědět, zda o tuto podporu nadále stojíte, nebo ne.

Děkujeme!

Za celý tým Můj život s kočkou

Adéla Kroupová
Veronika Rodriguez
Lucie Košťálová
Helena Zvěřinová


Na jednoho krasavce jsme zapoměli…

Postupně jsme vám na Facebooku ukazovali všechny krasavce, které najdete v charitativním kalendáři Můj život s kočkou 2018, ale na jednoho krasavce jsme úplně zapoměli 🙁

Je jím Jan Faukner, který všechny ty nádherné fotky do kalendáře nafotil. A některé fotografie si teď dokonce můžete pořídit ve formě limitovaných tisků.

Fotograf Jan Faukner

S blížícími se Vánocemi je to možná příležitost pro hezký dárek, který navíc pomáhá opuštěným kočkám.

Celý výtěžek z prodeje použijeme na financování našich aktivit v příštím roce a mimochodem – nikdo z nás si za práci s tím spojenou nenárokuje žádný honorář.


Rozhovor se Stanislavem Havlíčkem z Lékařů bez hranic – 1. část

Už když jsme vymýšleli, jak pojmeme náš charitativní kalendář Můj život s kočkou 2018, bylo nám jasné, že nechceme dělat nic prvoplánového, laciného a už vůbec ne sexistického, jak je bohužel často u charitativních kalendářů zvykem.

Proto v našem kalendáři najdete nejen samé pohledné muže (dobrá, je pravda, že Řezník se svojí maskou v tomto trochu vybočuje:), ale především samé zajímavé osobnosti. A tak jsme využili příležitosti a se všemi krasavci jsme natočili také rozhovory.

Dnes se můžete začíst do první části hrubého přepisu rozhovoru se Stanislavem Havlíčkem, bývalým šéfem České lékařské komory a účastníkem mise Lékaři bez hranic v jihosúdánském Agoku.

Stanislav Havlíček

Proč kočky lidi přitahují a nebo některé lidi ty kočky naopak odpuzují, dráždí…

To já nevím. Já o tom nikdy nepřemýšlel, já mám kocoura po dětech, vlastně zbyl na mě a tak tady spolu válčíme.

Jak jste k němu přišel? A jak se jmenuje?

Jmenuje se kožíšek a jméno mu dali děti – holky a byl dětí a postupně děti odrostli a zestárli a tak zůstal na mě.

Takže tady žijete s Kožíškem…

Nó, my se tady tak doplňujem…

A cítí vaše nálady?

Já nevím, já cítím ty jeho. Občas je vytrvalej, neodbytnej, mňouká za dveřma, ale jinak si myslím, že žijeme v symbióze.

Jaký máte názor na kastrace?

Tak on je kastrovaný a je kastrovaný, protože jsme měli původně dvě kočky, a už jsme nechtěli koťata a tak je lepší, když je tady u domu a netoulá se, protože když kastrovaný nebyl, tak taky nebyl půl roku doma.

Vážou se ke kočkám nějaké pověry?

Jestli jo, tak já jich moc neznám.Snad jen to, že vyhledávají patogení zóny a že naopak si v nich libují, ale co je na tom pravdy, nevím.

Nevzpomenete si ještě na nějakou pověru o kočkách?

Říkala mi kolegyně, která taky má ráda kočky, má jich asi pět, tak říkala, že kočky si vybírají lidi a né, že si lidi vybírají kočky.

Ale jak to bylo teda v tomhle příběhu, vašeho kocoura?

No já si myslím, že jsme na sebe tak zbyli.

Čím on obohacuje váš život?

Tím, že tady je. Já si myslím, že někdy je to docela prima, když tady venku je takový převislý, převislej břečťan, tak on tam pod ním vegetuje ve stínu, až tak občas mě přijde zkontrolovat.

Tušíte, jaká je situace kočičí populace v české republice?

Vůbec, vůbec.

Třeba jako jestli těch koček je nadbytek?

Já vůbec nemám představu, jediný, co jsem slyšel nějakou statistiku, kolik se prodá potřeb a krmení pro domácí mazlíčky a bylo to v miliardách, což mě překvapilo, ale jinak žádnou takovou informaci nemám. Tak my tady na vesnici to moc neřešíme.

Ale v tom vašem bysnyse, protože jste lékárník, už jste to taky pocítil…

Máme takový větší obrat v těch zvířecích preparátech, jak pro psy, tak pro kočky v těch exponovaných měsících, na klíšťata, preventivní takový ty pipetky a na odčervení čas od času se objednává přímo pro koťata, ale tady u nás na vesnici to lidi řeší, když už je to na té kočce poznat.

Stanislav Havlicek (Lékaři bez hranic)

Jaký je váš názor vůbec na to, že tyhle preparáty se teď prodávají v liských lékárnách, v podstatě je to novinka, že jo?

To ne, to jsme tam prodávali vždycky. Naopak, naopak je to spíš tak, že třeba před 20, 25 lety byl celý sortiment veterinární, farmacie, veterinární farmakologie, všechna léčiva proti či na odčervení a i ta preventivní proti hmyzu. Tak to byl výhradně exkluzivně lékárnickýnebo lékárenský sortiment. Pak nějaká část po roce 99 nebo 2000 přišla přímo do sortimentu veterinářů, kde už zůstala a teď se postupně vrací do lékáren, ale i do obchodukterý jsou specializovaný na ten sortiment domácích mazlíčků.

A co říkáte to boomu s tím odčervováním? Nemyslím jenom mazlíčků, ale i lidí.

No tak to nevím, co mám říct, jako…protože já jsem si přečetl nějakou studii, zapomněl jsem jméno toho profesora, ale je z jihočeský univerzity, který tvrdí, že expozice parazity třeba v dětském věku u lidí je možná prevencí před alergiemi, takže já si myslím, že každý ten parazit, pokud toho člověka nezabíjí, tak možná, že nechává něco dobrého, ale zas známe případy nějakých terapeutických léčebných postupů, kde si dámy na hubnutí nechávají inplantovat tasemnice, takže mě to přijde trošku zvláštní, na jedný straně ta hyper-čistota a na druhé straně nějaké ty terapeutické kůry pod dohledem, přímo ta tasemnice mi přijde velmi zvláštní.

Asi byste si to sám nenechal…

Ne, ne, ne…

Když jsme v té farmakologii, to je zajímavé, v podstatě antibiotika pro zvířata, pro lidi, velký rozdíl tam není v té výrobě, předpokládám, ale cenový občas bývá, nebo některé ty preparáty pro zvířata jsou dvakrát dražší než pro lidi a je to to samé?

V zásadě je to možná totéž, ale tady se pohybuje na dvou různých rovinách. Konkrétně, vy jste hovořila o antibioticích, tak je celá řada antibiotik, které jsou vyčleněny z té humání medicíny právě pro to, aby jejich zvýšené používání u domácího zvířectva, nebo užitkových zvířat, aby neovlivnilo citlivost bakterií křížově v té humání medicíně a co se týče cen, tak ono to není zas nic zvláštního, protože ta humání medicína podléhá celé řadě mechanismů, které snižují a regulují cenu léčiv v té humání medicíně a tu veterinární medicínu, žádná instituce nereguluje, takže tam je ta ceno tvorba volná, takže se odráží spíš od toho, co jsou majitelé ochotni zaplatit.

Ale třeba konkrétně širokospektrá antibiotika typu? ty jsou třeba veterináři strašně často předepisována a u lidí je vidím stejně oblíbené, mě to tak přijde, to je pak trošku protichůdný k tomu co říkáte, že humání medicína měla používat jiný typ antibiotik.

Nechci zabíhat do podrobností, protože je to pro každý ten preparát specifický, ale celá řada těch, třeba penicilinových antibiotik je potencovaná nějaký dalším léčivem, které zmodifikuje tu účinost. Celá řada antibiotik je vyloučena pro určitý druh zvířete. Takže tohle je veterinární problematika, já nejsem úplně kovaný v tom, protože jak jsem říkal, před 15ti lety ten sortiment masivně zmizel z lékáren a navíc, my v lékárnách (?) a pokud někdo přijde s receptem na antibiotikum veterinární, tak buď objednáváme speciální nebo se vydávají humání, ale tam se zase odvíjí jiná cenová politika, protože na rozdíl od humáních léčiv ta veterinární jsou zatížena vyšší sazbou DPH. Ta problematika je podstatně širší.

Co kočky a drogy? Víte o nějakých kočičích drogách?

No, jenom co si matně pamatuju ze školy, že kočky mají v oblibě ty hluchavkovité rostliny, zejména tedy šantu, že je to jejich oblíbená…jak se to řekne? Taková kočičí pláž, letovisko, kde se chodí slunit a brouzdat, ale vlasně jsem to nikdy neviděl a ani to nepěstujem.

Nedáváte to Kožíškovi?

Ne-ne.

Dříve lidem stačili bylinky, dneska při sebemenší bolesti to řeší chemickou cestou. Jak si to děláte vy sám? A co téma nadužívání léků v západním světě? Kdy jde o bysnys a kdy jde o záchranu života? A je ta hranice křehčí, než by se mohlo zdát?

Tak já jsem ta kovářova kobyla co chodí bosa, já žádné léky neužívám, když nemusím a naštěstí nemusím. A já mám srovnání teďko, jsem byl vlastně půl roku v Africe a ono je to zase posunuté do té úrovně, že za prvé, těch léčiv tam tolik není a že je užívají, pokud si je mohou dovolit, protože oni se dostanou k lékaři až když je ten jejich zdravotní stav velmi, velmi vážný. Co se týče západního světa, tak tady jsme si zvykli na takové zkratky a záchrané brzdy v okamžiku kdy něco bolí, nebo kdy je něco špatně, tak ta cesta vede do lékárny ve snaze zase zvolit nějakou tu zkratku, která tomu zdravotnímu stavu pomůže v zásadě bezbolestně a rychle. Ale málokdo už přemýšlí o tom, že ta nemoc nebo ten její příznak nějakou dobu vzniká a je způsoben něčím co se tou chemií může odstranit a nebo zmírnit, ale pokud tam ta příčina přetrvává, tak je nutný zvolit nějaký jiný postup. Zhubnout, víc se hýbat, změnit dietu a tomu se často mnoha lidem nechce.

A jak pečují ti Afričané o své zdraví?

Já nevím. Tam kde jsem byl já, tak tam je to o té dietě spíš naopak, že pro ně je podstatné získat té výživy mnohem víc, že v jižním súdánu je celá řada populace nebo velká většina populace je vystavena spíš nedostatku jídla. Totéž platí o hygieně, takže oni se snaží přežít, jak mohou.

Takže tam ta jejich myšlenková nadstavba, kterou se tady zaobíráme moc není…

Tak v té oblasti, kde jsem byl já, je vlastně jediná lékárna u nás, myslím tím nemocnici lékařů bez hranic a vůbec možnost dosáhnout nějakou jinou lékařskou nebo zdravotní péči a nebo místo, kde se nějaké léky prodávají je velmi omezena.

Pokračování příště.

Přihlaste si odběr Matyldina zpravodaje a další část rozhovoru vám přijde na email.


Nekonečná kočičí bratrská láska

Smutné příběhy s dobrým koncem. Opuštěné nebo zatoulané kočičky a jejich zachránci. Zachránili jste kočku? Pošlete nám svůj příběh a inspirujte tak ostatní k podobným dobrým skutkům.

Monty a Motýlek

Po krátké době, kdy jsme si koupili domek, tak sousedka bábrlinka onemocněla, po dobu 4 měsíců, co byla v nemocnici, jsem našla na půdě 4 koťátka od její kočičky.

Byly tak malučké, vyhublé na kost, sotva 3 týdny staré. Byli 3 kocourci a jedna čičinka, o všechny jsem se postarala a o kočičku byl hned zájem, tak odešla jako první do báječné rodinky.

Zkoušela jsem dál hledat dobré domovy i kocourků, podařilo se jen jednomu a tak zůstali už jen dva kocourci, ti se na sebe tolik ulpnuli, že nebylo možné je dodělit a dva naráz nikdo nechtěl.

Skončilo to tak, že navždy už zůstali u nás ale proč o nich píši? To co s nimi zažíváme se nedá popsat, jsou tolik do sebe zamilovaní, že se nehnou jeden od druhého být.

Když Monty onemocněl, Motýlek byl vyděšený, v očích prosba o záchranu brášky, slzy… Monty ležel na veterině 4 dny, obávala jsem se , že až se vrátí, budou na sebe vrčet, což bývá z cizích pachů.

To však se nestalo, ale naopak s údivem nás Motýlek tak překvapil… S velkou láskou přiběhl za Montíkem a v pelíšku jej objímal, olizoval… V očích obrovská jiskra, že jej má doma.

Do dnes mu nechá i své papaní, jen aby měl vše a nám se denně naskýtá ta nádherná láska brášků co nezná opovržení a beznaděj.

Jejich matku jsem nechala vykastrovat aby nadále zbytečně nerodila na vesnici miminka. Bábrlinka rok na to umřela, snad to z nebíčka vidí, že je o její mazlíčky postaráno.

Inspirujte ostatní k podobným dobrým skutkům


Videoblog z Party tramvaje Můj život s kočkou +FOTOGALERIE

Nasajte atmosféru, jaká zavládla v Party tramvaji Můj život s kočkou.

Party tramvaj Můj život s kočkou (12.10.2017)

Takhle vypadala Projížďka párty tramvají Můj život s kočkou 😉 🎉🎈

Zveřejnil(a) Můj život s kočkou dne 15. říjen 2017

 

Party tramvaj Můj život s kočkou

Projížďka párty tramvají Můj život s kočkou, 12.10.2017

Zveřejnil(a) Můj život s kočkou dne 15. říjen 2017

 

PARTY TRAMVAJ Můj život s kočkou (3/3)

Do třetice PARTY TRAMVAJ Můj život s kočkou 😎😽🎉

Zveřejnil(a) Můj život s kočkou dne 15. říjen 2017

 

Kromě této momentky a tří krátkých videí máme na Facebooku ještě pěknou fotogalerii. Podívejte se.

První várka fotek z party tramvaje Můj život s kočkou. Další fotky budeme postupně přidávat. Máte vlastní fotky? Pošlete…

Zveřejnil(a) Můj život s kočkou dne 13. říjen 2017Odebírejte Matyldin zpravodaj

Buďte v obraze na čem právě pracujeme, nebo nepropásněte nic zajímavého, co se objeví ve skupině Můj život s kočkou na Facebooku.

 

Je to zdarma a kdykoli se můžete snadno odhlásit.

O nás


Skupina Můj život s kočkou vznikla roku 2013 na internetu jako volné sdružení lidí s vášní pro kočky. Skutečná láska ke zvířatům v sobě zahrnuje i velkou míru zodpovědnosti, a proto jsme se začali angažovat především v oblasti osvěty.

Řešíme otázky zdraví, krmivářství, welfare a ochrany koček obecně. Máme za sebou publikační činnost, konkrétní pomoc kočkám v nouzi, spolupracujeme s depozity a útulky.

Rok 2017 se pro nás stal přelomovým. Za podpory významných osobností se chystáme oslovit širokou veřejnost v rámci zlepšení životních podmínek volně žijících koček a humánních metod regulace kočičí populace v České republice.

Přidejte se k nám

Kalendář Můj život s kočkou 2018


Znáte nás z TV, novin a časopisůPartneři


Generální partner


Yoggies


Mediální partneři


Haf a Mňau   Bečička   Naše kočky


Projekt podpořili


Černá labuť   Lokalblok   Cadé barreta   Kočičí kavárna   Divadlo v Táboře    Devět životů   Plove


Přidejte se k nám na Facebooku

  Skupina Můj život s kočkou

Kontaktujte nás


Adéla Kroupová: +420 603 368 101

Přejít k navigační liště